Regler och Fiskekort

REGLER FÖR FISKET 2024

Omfattning: Fiskevårdsområdet börjar vid bron över Nissan vid Öreryd (Alabostock) till gamla bron vid Båraryd via de fem sjöarna Norra Gussjön, Hammarsjön, Algustorpasjön,Viksjön och Södra Gussjön samt Nissan till gamla bron vid Båraryd.

OBSERVERA FÖLJANDE

Flugfiskesträcka: Från dammen vid Nissafors Bruk till sista stömmen vid Ettö får endast fiske med flugspö ske.

Förbudstider: Öringen är fridlyst mellan 16 sept t.o.m 31 mars. Öring som tas under denna tid skall alltid släppas tillbaka.

Fiskekort

Dygnskort har en giltighetstid av 24 timmar från det klockslag som bestäms vid köptillfället och noteras på kortet.

Veckokort gäller dag till dag.

Årskort gäller 1 år från utskrivningsdatum. Årskort gäller för familj (Make/Maka) och hemmaboende barn upp till t.o.m 18år. Barn under 16år fiskar gratis.

Fiskekortspriser 2024

Årskort           350kr/st

Veckokort       200Kr/st

Dygnskort         75kr/st


REDSKAP

Följande redskap får användas av kortköpare:

Metspö, Spinnspö, Haspelspö, Flugspö, Ismetespö samt Trolling (även efter motordriven båt)

FÅNGSTBEGRÄNSNINGAR:

Öring 25cm

Gös 45cm

Du kan köpa fiskekort ONLINE här: Ifiske

 

 

Välkommen

Länkar

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)